Foto: Made in Dagenham

Actueel
Lettertypes/grootte

Een beetje geschiedenis....

 

Vrouwen hadden in het verleden niet zomaar toegang tot alle functies en beroepen. Vanaf 1870 werden vrouwen toegelaten bij de Post en Telegrafie, maar enkel in hulpfuncties. Daarvoor werkten er al vrouwen bij het Spoor. Vanaf 1880 krijgen vrouwen toegang tot universitaire opleidingen: in Brussel (1880), Luik (1881) en Gent (1882). Nog eens 10 jaar later mogen ze het beroep van arts of apotheker effectief uitoefenen.

Vanaf 1900 erkent de wet het spaarrecht van de gehuwde vrouw en haar bevoegdheid om een arbeidscontract af te sluiten en haar salaris zelf te innen met een maximum van 3000 frank per jaar. Voordien was het de echtgenoot die haar loon opstreek.

In 1948 worden vrouwen toegelaten tot de gerechtelijke en gemeentepolitie. In 1963 tot het leger. Het duurt tot 1976 voordat alle beroepen verplicht toegankelijk moeten zijn voor mannen en vrouwen. In 1981 start de eerste vrouw bij de rijkswacht.

Vandaag is er nog steeds sprake van zogenaamde mannen- of vrouwenberoepen, ook in onze sector van de lokale en regionale besturen. Op deze Internationale Vrouwendag brengen we 5 portretten van vrouwen die hun 'mannetje staan' op de werkvloer.

Rina, Gina, Nadia, Sandra en Cindy