Foto: Made in Dagenham

Actueel
Lettertypes/grootte

Op deze Internationale Vrouwendag brengen we 5 protretten van vrouwen die hun 'mannetje staan' op de werkvloer.

Rina, gemeentelijke technische dienst

De werklieden op haar dienst zijn overwegend mannen. Rina staat in voor een heel divers takenpakket: onthaal, ontvangen van meldingen, opstellen politiereglementen,... Voor de technische kwesties merkt ze een verschil tussen mannen en vrouwen.

Rina. Bij technische vragen hebben vrouwen soms liever dat er een vrouw antwoordt. Mannen hebben dan liever een man, maar hebben er geen probleem mee als er een vrouw hen van antwoord dient als het technisch wordt uitgelegd.
Soms krijg je meer uitleg over het probleem omdat ze denken dat je het anders niet snapt. Dat heeft het voordeel dat ik dan meer informatie heb, dan mijn mannelijke collega’s.
Vrouwen voelen zich zekerder om hun vraag te stellen als er een vrouw aan de andere kant van de balie staat.

Rina vindt dat haar dienst gebaat is met een goede mix van mannen en vrouwen.

Gina, verwijdert graffiti bij de reinigingsdienst

Op de werkplaats van Gina werken 200 mannen en zo’n 40 vrouwen. In het graffiti-team zijn ze met 2 vrouwen en 7 mannen. Burgers zijn vaak fijn verrast dat zij als vrouw de job komt klaren. Ze vindt dat ze beter scoort op orde en netheid dan haar mannelijke collega’s. Gina staat al langer haar mannetje op de werkvloer.

Gina. Ik was ongeveer 20 jaar geleden de eerste vrouw bij ons die met de vrachtwagen reed. En toen moest ik mij echt dubbel en dik bewijzen.

Nadia, domeinwachter in het park

Nadia heeft als domeinwachter verschillende opdrachten: politioneel toezicht, bewaking, toezicht op fauna en flora en de gidsen. Daarbij doet ze ook avond- en nachtshiften, wat het extra zwaar maakt. In deze job zijn ze met 5 vrouwen tegenover 16 mannen. Buitenstaanders zijn vaak verrast dat zij die job doet als vrouw. Avond- en nachtwerk vinden ze niet evident voor vrouwen.  Nadia ziet echter ook haar sterktes. Als vrouw heeft ze een enorme alertheid en opmerkingszin.

Nadia. Ik doe de job heel graag, maar heb mij vooral in het begin moeten bewijzen en laten gelden.

Sandra, vakvrouw bij de groendienst

Op haar dienst heeft Sandra één vrouwelijke collega en 15 mannelijke. In het omgaan met elkaar merkt ze geen verschil. Buitenstaanders gaan soms wel anders met haar om. Maar voor de rest vindt Sandra dat zij als vrouwen de job even goed kunnen als de mannen en er gerust meer vrouwen op haar dienst zouden kunnen werken.

Cindy, inspecteur bij de politie

Cindy staat in voor dringende politie interventies 24/24 en 7/7. Haar dienst wordt ook ingezet bij betogingen, voetbalmatchen, wielerwedstrijden, enz. Er werken 4 vrouwen en 22 mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen speelt in de job zeker een rol.

Cindy. Bijna alle mannelijke collega's bekijken je anders. Het is ook een feit. Een vrouw heeft spijtig genoeg minder kracht dan een man en is meestal niet zo groot als een man. Dat is soms een minpunt tijdens een interventie, maar je moet het gewoon weten aan te pakken of weten in te kleden.
Je mannelijke collega moet je vertrouwen en volgens mij, kan je het vertrouwen alleen maar opbouwen met de nodige oefening (geweldbeheersing). Mannelijke collega's hebben dit onderling veel sneller naar elkaar toe. De vrouw moet zich eerst bewijzen!
Ik ben zelf echter ook al eens op dienst geweest met een mannelijke collega die niet op de vuist durft te gaan als het werkelijk nodig is of die een woning niet durft binnen te gaan bij een diefstal met heterdaad. Je ziet .... het kan dus allemaal... bevriezen kan iedereen... zowel een man als een vrouw!

Het meest verrast zijn burgers wanneer Cindy van haar Yamaha of BMW dienstmotor stapt en haar helm afneemt.

Cindy. Dan verschieten ze meestal dat er opeens een vrouw voor hun neus staat. Is het omdat ze dan schrik hebben dat ze strenger zullen worden beboet,  of wat ... ?

Vrouwen hebben voor de job ook hun sterke kanten:  empathie tonen en de gemoederen trachten te bedaren. De partijen tijdig uit elkaar halen.

Cindy. Toch geef ik ook toe dat ik liever werk met een mannelijke dan met een vrouweljke collega, maar er moet een vertrouwensband zijn. Er moet een klik zijn. Je moet weten dat je op elkaar kunt rekenen.

Lees meer over de historische achtergrond.