Actueel
Lettertypes/grootte

Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. Vrouwen in de textielindustrie legden het werk neer tegen de slechte werkomstandigheden. 8 maart groeide uit tot de Internationale Vrouwendag. Doorheen de geschiedenis bleven vrouwen strijden voor gelijk loon, voor stemrecht, voor gelijke rechten, tegen geweld.

Bij de start van de 21e eeuw kwam de genderongelijkheid pijnlijk terug in beeld toen een studie aantoonde dat vrouwen op allerlei maatschappelijke domeinen geen gelijke kansen hebben.

Op 23 september 2004 tekenden de drie grote Belgische vakbonden ABVV, ACV en ACLVB het Charter Gender Mainstreaming voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Zij engageerden zich om de genderongelijkheid aan te pakken. Het Charter houdt verder in dat de vakbonden de gelijkheid tussen mannen en vrouwen ook vooropstellen in de eigen structuren en werking.

Op 12 januari 2007 kreeg België een Wet Gendermainstreaming die politieke en administratieve verplichtingen oplegt om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.  

En vandaag ? 

Tot vandaag gaat de strijd voort. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt nog steeds 20%. De pensioenkloof is nog groter. 
Tot vandaag zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in raden van beheer, topfuncties in bedrijven of politieke structuren.

In onze vakbond staan telkens een man en vrouw aan de top. Maar op andere niveaus is de evenredigheid niet gerealiseerd. 
Er is nog steeds werk aan de winkel. Ben je vrouw en wil je ons helpen? Word militant en versterk de vrouwen in ACOD LRB.

Ken je sociale geschiedenis: zie Rode peper campagne

Bron: Rosa, Kenniscentrum voor gender en feminisme

         Wikipedia