Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Het COVID Safe Ticket geldt voor deelname aan grote evenementen. Het mag niet gebruikt worden in de werksituatie. De werkgever mag er ook geen voor- of nadelen aan verbinden. 

Het COVID Safe Ticket bevat gezondheidsinformatie: of je gevaccineerd bent tegen COVID-19, of je negatief testte of de ziekte doormaakte en antistoffen hebt. Controle vooraf aan het event laat toe om zonder afstandsregels en mondmaskers deel te nemen. Werkgevers mogen dit niet toepassen in de werksituatie en moeten de basisregels tegen coronabesmetting blijven hanteren.

Het attest bevat privacygegevens en mag enkel gebruikt worden voor het vooraf bepaalde doel, namelijk deelname aan een COVID safe event.
Het gebruik van het Covid Safe Ticket werd ondertussen uitgebreid op basis van het uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelstaten. Denk hierbij aan de toepassing in de horeca in Brussel. Maar in de werksituatie geldt het niet. Een werkgever mag aan zijn werknemers geen COVID Safe Ticket vragen ongeacht de sector. Hij mag de vaccinatiestatus van zijn werknemers niet controleren. Dit staat uitgeklaart bij de vragen en antwoorden coronavirus op de website van de FOD WASO:

Een werkgever mag niet vragen naar de individuele vaccinatiestatus van een werknemer. Hij mag zijn werknemers niet verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren om hun individuele vaccinatiestatus na te gaan, of zijn werknemers vragen om het COVID Safe Ticket te tonen, ongeacht de sector waarin hij actief is. Hij mag daaraan ook geen voor- of nadelen koppelen: zo is het niet toegelaten om een werknemer in het kader van de arbeidsrelatie een bonus te geven voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, noch om werknemers de toegang tot de gebouwen te ontzeggen bij niet-gebruik van de COVIDSafe-applicatie, noch om hen alleen toe te laten op vertoon van hun COVID Safe Ticket.

Ook voor bedrijfsrestaurants, -feesten of teambuildings geld de Generieke Gids.
Enkel wanneer het gaat om een event buiten de onderneming georganiseerd door een derde, dan moet men de protocols volgen die van toepassing zijn. Dan neemt met deel als bezoeker, niet als werknemer.

Meer info

Vragen en antwoorden coronavirus - FOD WASO

Geen COVID Safe Ticket voor werknemers - Prebes Welzijn op het werk

Geen discriminatie van werknemers op basis van vaccinatiestatus tegen COVID-19 - Standpunt sociale partners en Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

pdf 20211018 Werkgever mag covid safe ticket NIET vragen (163 KB)  - ABVV Nota