Afbeelding van Rachel Bostwick via Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Jouw kind moet plots in quarantaine nadat er een corona-uitbraak is vastgesteld op school en/of je moet zelf ook in quarantaine.  Wat nu?

Voor de lokale besturen is de algemene regeling de volgende:


- Je bestuur staat je toe om te telewerken of kent je een andere job/takenpakket toe om te kunnen telewerken. Er is dan geen invloed op je salaris.
- Je bestuur vraagt je om eventuele overuren op te nemen. (Deze moeten toch steeds binnen de 4 maanden opgenomen worden.)
- Je kan er zelf voor kiezen om verlof of eventuele meeruren op te nemen. Hiertoe kan je in geen geval verplicht worden.
- Je bestuur kent je een dienstvrijstelling toe. Je behoudt 100% je salaris. Uiteraard bezorg je het bestuur een quarantainevoorschrift. (Het bestuur is niet verplicht om je dienstvrijstelling toe te kennen.)
- Je bestuur kent je een quarantaineverlof toe.

Het quarantaineverlof is verschillend al naargelang je statutair of contractueel bent. Voor contractuelen heeft het bestuur de mogelijkheid om je in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te plaatsen. Je ontvangt hiervoor een uitkering (tussen de 70 en 80% van een begrensd brutosalaris). Het bestuur kan (het is dus niet verplicht) beslissen om het verschil van je salaris bij te passen onder de vorm van een compenserende vergoeding.
Voor statutairen kent het bestuur je een verlof toe aan 80% van het begrensd brutosalaris. Ook hier kan een compenserende vergoeding toegekend worden (niet verplicht).

Je kan de toepasselijke wetgeving en verdere verduidelijking terugvinden op de volgende link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/verduidelijking-quarantaineverlof-statutaire-lokale-en-provinciale-ambtenaren