Actueel
Lettertypes/grootte

Op de Internationale Vrouwendag 2022 vraagt ACOD LRB extra aandacht voor de vrouwen in de brede zorg- en sociale sector. De pijnpunten slepen al langer aan: lage lonen, hoge werkdruk, moeilijke combinatie werk-gezin,... De coronacrisis zette alles nog meer op scherp. De nieuw opgerichte LRB-gendercommissie stelt daarom deze vraag: Wij vrouwen zorgen voor iedereen, maar wie zorgt er voor ons? 

Sally. De rek is er stilaan uit bij onze helden. Corona deed de werkdruk alleen maar toenemen. Terwijl velen aan de lijve ondervonden hoe onmisbaar onze zorgsector is. In plaats van rust krijgen we nu nieuwe bedreigingen. We zien bij de huidige Vlaamse regering een heuse privatiseringsdrang. Alsof politici de roep naar een betere verloning en meer haalbare arbeidsomstandigheden niet serieus nemen. De garantie op betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg is in gevaar. In het commercieel model moet er winst gemaakt worden voor aandeelhouders en vastgoedgiganten. Broodnodige investeringen in de zorg en de openbare diensten moeten plaats maken voor besparingen en privatiseringsoperaties. Dat is een slag in het gezicht van iedereen die het beste van zichzelf gaf tijdens de zware pieken van de coronapandemie.

"Wij zorgen voor iedereen, maar wie zorgt er voor ons?" leek ons een gepaste slagzin voor de Internationale Vrouwendag 2022. Het zijn vooral vrouwen die in de brede zorg- en sociale sector werken. Naast de professionale zorgtaken komt het leeuwendeel van de taken thuis ook nog vooral op vrouwelijke schouders terecht. Reden genoeg voor applaus én actie.

De 8-maart-wens van Sally: Niet privatiseren, maar investeren in de zorg!

Isabelle. Vrouwen combineren niet alleen werk en gezin. Daarbovenop bieden ze nog allerlei andere hulp aan vrienden en familie. Een tante bezoeken die aan jongdementie lijdt. Een oom die verhuist naar een serviceflat. Hulp aan een familielid bij de verkoop van een huis. Een huishouden leiden tijdens verbouwingen... en dan nog een ACOD-vergadering bijwonen.

De 8-maart-wens van Isabelle: Ik hou van het leven, maar af en toe een dagje ontspanning zou alles veel aangenamer maken. Daarom: om de zoveel tijd een verplichte dag ontspanning!

Fabienne. Vele vrouwen hielden de vitale sectoren draaiende. We werkten in de residentiële zorg, de thuiszorg, dikwijls gecombineerd met thuiswerken onder moeilijke omstandigheden. De combinatie werk en gezin in telewerk bleek moeilijker dan verwacht. Met meerdere gezinsleden van thuis uit werken, bracht stress met zich mee. Vooral vrouwen dienden alles te organiseren: ondersteuning van kinderen en bejaarde ouders, werk, huishouden,... en het ook nog voor iedereen gezellig houden.

De 8-maart-wens van Fabienne: 'Brood' door een algemene herziening van de huidige weddeschalen en erkenning van zware beroepen. 'Rozen' door een virtueel bloemetje voor de dagelijkse inzet.

Mieke. Samen met mijn collega's in de kinderopvang hielpen we de samenleving doorheen de coronacrisis. Ik probeerde mezelf en mijn geliefden zo goed mogelijk te beschermen, gezond te blijven om te kunnen werken. Zo bleven we de kinderen opvangen van ouders (en grootouders) die daar nood aan hadden of in essentiële beroepen werkten. We hielden de economie draaiende. 

De 8-maart-wens van Mieke: Uit onderzoek blijkt dat nog steeds de vrouwen in hoofdzaak de zorg opnemen van kinderen, huishoudelijke taken en de zorg voor familieleden. Al deze zorgtaken zijn onbezoldigd. Daarom verdienen vrouwen een voltijds loon voor 3 of 4 dagen te werken. Want eigenlijk hebben ze al meer dan een voltijdse werkweek erop zitten. 

Sabine. In de coronacrisis leek het verleden precies een leugen. De zogenaamde economisch zwakke sectoren bleken plots onmisbaar. Zij incasseerden de volle laag van de pandemie en hielden stand. Lage loonjobs bleken plots essentieel. De zogenaamde weinig flexibele overheid bleek een meester in schakelen. Uit het niets verrezen vaccinatiedorpen en testcentra. Nieuwe noden kregen antwoorden: belrondes naar eenzame ouderen, inzameling van laptops voor kwetsbare gezinnen, coronaproof boodschappendiensten en burenhulp,... Waar andere diensten overbelast geraakten of de deuren moesten sluiten, bleef het OCMW open. Het zijn vooral de 'vrouwensectoren' die ons doorheen deze crisis haalden. 

De 8-maart-wens van Sabine: We zorgen er samen voor dat het duidelijk blijft wie de samenleving doet draaien. We zijn uit de schaduw getreden en gaan niet terug.

Sally, Isabelle, Fabienne, Mieke en Sabine maken samen met Arlette, Ben, Franklin, Kristel en Tim deel uit van de LRB-gendercommissie.

Lees meer: Mieke, Fabienne en Sabine getuigen over werken tijdens corona.

Meer info over de acties op 8 maart. 

Extra Tip: Laureate van de Arbeid

Meer weten over het ontstaan van de Internationale Vrouwendag