Foto - Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Voor werknemers met een laag loon bestaat er federaal een werkbonus en op Vlaams niveau een jobbonus. Je mag beide combineren. 

Werkbonus

  • Toegekend door de federale overheid.
  • Bestaat reeds sinds 1/1/2000.
  • Korting op de persoonlijke bijdrage aan de sociale zekerheid.
  • Voor wie recht heeft, gebeurt de verrekening automatisch door de werkgever bij de loonberekening = positief verschil in nettoloon.

Meer info

Jobbonus

  • Toegekend door Vlaamse overheid.
  • Voor wie minder verdient dan 2.500 euro bruto per maand.
  • Wie in aanmerking komt, krijgt een brief toegestuurd of vindt een document in zijn eBox als die geactiveerd is.
  • Rekeningnummer registreren is noodzakelijk.
  • Wordt 1x per jaar uitbetaald. 
  • Eenmalig verhoogd met 100 euro.

Meer info

Context

De werk- en jobbonus werden ingevoerd omdat gaan werken soms weinig financieel voordeel heeft door het kleine verschil tussen een werkloosheidsuitkering en een laag loon. Het opzet is dat werknemers met een laag loon iets meer nettoloon overhouden zonder dat werkgevers bruto opslag moeten geven.

Samen met het ABVV ijvert ACOD voor hogere minimumlonen, denk maar aan de campagne Fight for €14.
Dan is een bonus misschien niet meer nodig...