Foto: Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

“De crisis heeft ons land tot stilstand gebracht. Economie en samenleven vielen abrupt stil. Maar crises zorgen ook voor beweging. Het virus dwingt ons al onze menselijke creativiteit aan te wenden om antwoorden te formuleren op de obstakels die het opwerpt. En geen enkel bestuursniveau heeft de afgelopen weken bewezen creatiever te zijn dan onze steden en gemeenten.”

Dat zijn de mooie woorden bij het plan voor lokale relance van minister Bart Somers. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen.

De lokale besturen waren tijdens corona essentiële diensten. Als geen enkel bestuursniveau de afgelopen weken bewezen heeft creatiever te zijn, verdient het personeel dan geen billijke verloning?

We kregen applaus en heel veel bedankingen, maar daar kopen we geen brood mee. Niet als zorgpersoneel, niet als huisvuilophaler, niet als administratief bediende.

ACOD wil boter bij de vis: een algemene opwaardering van de lonen in de lokale besturen. Het Sectoraal Akkoord 2020 is maar eerste kleine stapje.

De onderhandelingen over die luttele 1,1% sleepten bijna twee jaar.
Na corona moet dit wijzigen. De helden van vandaag moeten gehoord worden. Het kan niet dat werkgevers en politici Oost-Indisch doof blijven en moeilijk doen over elke eurocent.

De realiteit

Opwaardering van onze lonen is absoluut noodzakelijk. Daarvan getuigen Kenny, Lisa, Jasna, Silke, Christine, Abdelkarim, Annemarie en Kathy.
Getuigenissen die we verzamelden voor de campagne Fight for €14 (minimumloon).